Kategorie      
Novinky
 Lebka  1 Oz
3 070,84 Kč (123,36 EUR)
 Indiana Jones sada 6 ks
1 543,97 Kč (62,02 EUR)

Odstoupení od kupní smlouvy

Úvod Prodej na splátkyOdstoupení od kupní smlouvy

 

                                                Odstoupení od Kupní smlouvy

 Odstoupení od smlouvy

 

 

Prodej investičních kovů je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, nezávisle na vůli Prodávajícího. S ohledem na tuto skutečnost nemá Kupující (spotřebitel), v souladu s občanským zákoníkem, právo na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud si takové odstoupení smluvní strany výslovně ve smlouvě nedohodnou.


Ve VOP na splátky umožňujeme Kupujícímu odstoupit od Kupní smlouvy podáním písemného odstoupení s úředně ověřeným podpisem a zaplacením odstupného z kupní ceny zboží. Vzor odstoupení je umístěn níže.


Odstupné bude stanoveno jako rozdíl mezi kupní cenou a částkou, představující kupní cenu zboží. V případě, kdy je zboží investičním kovem, se bude jednat o rozdíl mezi kupní cenou zaplacenou Kupujícím a cenou, za kterou zboží prodá Prodávající prostřednictvím burzy „Commodity Exchange (COMEX)“ v New Yorku.


Další poplatky již nebudou kupujícímu účtovány.


Kupujícímu může vzniknout z prodeje ZISK, ale také ZTRÁTA. Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej investičních kovů, které jsou závislé na kurzu, může být vytvořen jak zisk, tak i případná ztráta. Proto musí Kupující počítat s tím, že za dobu trvání Kupní smlouvy může utrpět, anebo získat.


Soubor odstoupení od smlouvy

Copyright 2016 - 2024 © efise.cz