Postup uzavření kupní smlouvy

Úvod Prodej na splátkyPostup uzavření kupní smlouvy

 

 

Nákup

 

Výběr zboží
Pro objednání zboží vybere Kupující zboží, u kterého je uvedena kupní cena, a vloží jej do nákupního košíku. Dále Kupující pokračuje k pokladně. V nákupním košíku vybere Kupující možnost Koupit na splátky a vyplní dotazník, který následně potvrdí kliknutím na Odeslat. Po potvrzení objednávky Kupující uhradí částku 200,- Kč, která představuje administrativní poplatek za zpracování smlouvy o splátkách. Tato částka bude následně odečtena z první splátky.

 

Smlouva

Vyplnění a kontrola Kupní smlouvy
Po odeslání objednávky bude Kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu zaslaná Kupní smlouva včetně splátkového kalendáře. Pozorně si přečtěte všechny body smlouvy. Po pozorném prostudování smlouvy, následně kupující vyplní své jméno, příjmení a bydliště a do předmětu uveďte číslo objednávky, název produktu a kupní cenu (vše je možné dohledat v příloze Objednávka). Smlouvu je nyní možné odeslat.
V případě, že bude cena vybraného zboží nižší než 10.000,- Kč nebo vyšší než 300.000,- Kč, uzavření Kupní smlouvy nebude umožněno. V takovém případě nás kontaktujte telefonicky.

 

Potvrzení Kupní smlouvy a splátkového kalendáře
Po odeslání Kupní smlouvy bude Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu zaslán potvrzující e-mail obsahující finální znění Kupní smlouvy ve formátu PDF a splátkový kalendář, který obsahuje výši jednotlivých splátek a instrukce pro úhradu splátek. Finální znění Kupní smlouvy je Kupující povinen doplnit o chybějící údaje ke své osobě. Okamžikem přijetí tohoto emailu je Kupní smlouva uzavřena a stává se pro obě smluvní strany právně závaznou. Kupujícímu bude zaslána také zálohová faktura k úhradě kupní ceny.
Po úhradě první splátky obdrží Kupující kopii Kupní smlouvy na jím uvedenou dodací emailovou adresu. Kupující je povinen první splátku uhradit do 3 dnů po datu uzavření Kupní smlouvy. V případě, kdy Kupující první splátku včas neuhradí, nenabude Kupní smlouva účinnosti.

 

Úhrada

 

Úhrada a první splátky
První splátka musí být Kupujícím uhrazena nejpozději do 3 dnů po datu uzavření Kupní smlouvy. Splátkový kalendář dále obsahuje vyčíslení všech zbývajících 11 splátek a datum, do kterého musí být všechny splátky, tj. celá kupní cena, nejpozději uhrazeny.
V případě, že první splátka není včas uhrazena, Kupní smlouva od počátku zaniká.

 

Kupní cena, od které se budou měsíční splátky odvíjet, je pevně stanovena, a to bez ohledu na situaci na trhu s drahými kovy a mincemi, popř. trhu s penězi. Kupující tedy v rámci měsíčních splátek uhradí částku, která se rovná ceně za zboží v době uzavírání kupní smlouvy.

 

Dodání

 

Splacení kupní ceny a obdržení zboží
Jakmile dojde ke splacení celé kupní ceny zboží, bude Kupujícímu zboží prostřednictvím České pošty odesláno na jím uvedenou adresu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů.

 

Za účelem zajištění dluhu Kupujícího vůči Prodávajícímu bude Kupujícímu zboží předáno až po úplném zaplacení celé kupní ceny.


Vlastnické právo ke zboží přejde na Kupujícího až ve chvíli zaplacení celé kupní ceny.

 

 


Copyright 2016 - 2021 © efise.cz